Tướng người

Thông qua tướng người chúng ta sẽ biết được cuộc đời một con người đó là giàu có, vinh quang hay có một cuộc đời nam lũ, vất vả.