Tướng ngũ quan

Tướng ngũ quan: từng bộ phận trên khuôn mặt cũng như ngũ quan sẽ nói cho chúng ta tính cách và quan điểm sống của người đó.